Profileringskampanje har gitt resultater

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening ønsker å være synlige i studentpolitikken. Det er viktig at medlemmene er klar over hva vi driver med og hvilke saker vi jobber for. Årsmøtet i november 1999 oppnevnte et profileringsutvalg som skal se på hvordan foreningen bør profilere seg overfor medisinstudenter og andre studentgrupper, så vel som Legeforeningen og samfunnet generelt.

  I Bergen er det arrangert informasjonsmøter om alt fra problemer i avviklingen av turnus til de økonomiske fordelene ved å være medlem av Norsk medisinstudentforening. Det har vært debatt om alternativ behandling, studentøkning og hvorvidt problembasert læring bør innføres i Bergen også. I Oslo har det vært gjennomført en profileringskampanje med gode resultater.

  For første gang på mange år er antall medlemmer i alle de norske universitetsbyene godt over 70 % og vi har nå passert 3 000 medlemmer. Det planlegges profilering og vervingskampanjer rettet mot norske studenter i utlandet som det naturlig nok er vanskeligere å få kontakt med.

  Medisinstudentforeningen synliggjør seg på flere arenaer i studentpolitikken og antall aktive medlemmer øker. Det er nødvendig med en sterk og aktiv forening fremover for å få gjennomslag for vårt syn i store saker som for eksempel studentøkningen og revideringen av turnustjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media