Tidsskriftet for alle i fulltekst på Internett

Nyheter og reportasjer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Hele Tidsskrift for Den norske lægeforening blir nå lagt ut på Internett ved hver utgivelse. Nettversjonen www.tidsskriftet.com er åpen og dermed tilgjengelig for alle. Artikler kan enkelt søkes frem og innholdsfortegnelse kan fås via e-post når et nytt nummer kommer ut, det vil si på datoene 10., 20. og 30. i hver måned.

  Artikkel

  – En åpen fulltekstversjon på Internett må kunne kalles en milepæl i Tidsskriftets 120-årige historie, sier redaktør Magne Nylenna. Han mener at den nye tjenesten har gjort Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no til et av de mest innholdsrike og nyttige nettstedene for norske leger.

  Ingen passord

  Ingen passord

  Siden 1996 har Tidsskriftet hatt egne hjemmesider, der innholdsfortegnelsen og sammendrag av artikler har vært lagt ut. Noen få artikler har vært publisert i sin helhet. Nå blir alt det redaksjonelle stoffet tilgjengelig på nettet.

  – Hvorfor publiseres Tidsskriftet nå i fulltekst på Internett?

  – Etter fire år med en amputert versjon var det naturlig å utvikle tjenesten videre, svarer Nylenna. – Internett er fremtidens formidlingskanal også for medisinsk faglitteratur. Stadig flere leger har tilgang til Internett, og selv om det er usikkert hva legene bruker nettet til, var det en naturlig utvikling at Tidsskriftet ble tilgjengelig i fulltekst og for alle.

  – Hvorfor er ikke sidene passordbeskyttet?

  – Vi ønsker en best mulig tilgjengelighet for våre lesere. Ut fra egen erfaring er ethvert passord en hindring for bruk. Så langt og så lenge som mulig vil vi holde sidene åpne. Vi ser jo også til andre deler av verden, og jeg skal ikke underslå at British Medical Journal (BMJ) er et ideal for oss, forteller Nylenna. BMJ publiseres i fulltekst og er åpen for alle på Internett. Enkelte artikler publiseres dessuten kun i nettversjonen. Nylenna vil ikke garantere at nettsidene vil være åpne for all fremtid, men det er ingen umiddelbare planer om å lukke sidene med passord.

  Fortsatt papirversjon

  Fortsatt papirversjon

  Papirutgaven skal fortsatt være primærproduktet og skal ikke endres. – Nettversjonen er en tilleggsfunksjon, som kan distribuere stoffet vårt raskere og gjøre det tilgjengelig for flere. Dessuten er søkefunksjonene noe som gjør nettversjonen ekstra attraktiv, sier Nylenna, som likevel anfører at det fortsatt er noe annet å lese på skjerm enn å holde en papirutgave av Tidsskriftet i hånden i sofakroken, på hytta eller på trikken. – Den fire år gamle nettutgaven har gitt oss mye nyttig erfaring. Tidsskriftet var tidlig ute den gangen, og det må vel betegnes som modig og noe radikalt å legge ut en åpen fulltekstversjon på nettet nå, sier Nylenna.

  For å gjøre publiseringen av Tidsskriftet mulig både i papirversjon og som Internett-versjon, kodes hele Tidsskriftet i såkalt Standard Generalized Markup Language (SGML). Metoden gjør at man enkelt kan publisere både på Internett og i papir. Kodearbeidet er gjennomført i samarbeid med PDC Tangen som trykker Tidsskriftet. Parallelt med trykkingen sendes artiklene og illustrasjonene til en database som er koblet mot Internett.

  Nettversjonen

  Artikkel og illustrasjoner : Hele artikkelen ligger ute med alle illustrasjoner. Illustrasjonene er markert med en lenke inne i teksten som man kan klikke på. Bildet eller figuren åpner seg i et nytt vindu, som enkelt kan lukkes. Både artikkelen og illustrasjonen kan skrives ut. For å skrive ut artiklene må man klikke et sted inne i teksten før man velger Skriv ut på menyen i nettleseren. Figurene må skrives ut fra eget vindu. Det er mulig å sende e-post med reaksjon på artikkelen direkte til forfatteren når e-postadressen er oppgitt.

  Søk/arkiv : Arkivet fra 1996–99 vil fortsatt være tilgjengelig. Fra nummer 1/2000 kan man gjøre mer avanserte søk i databasen hvor hele innholdet i Tidsskriftet er tilgjengelig. Man kan søke i fritekst på tittel og i fulltekst. Tidligere utgaver kan hentes frem basert på nummer. Forfattere og nøkkelord er også aktuelle innfallsporter.

  E-abonnement : Ved å registrere e-postadressen sin får man tilsendt en påminnelse ved hvert nytt nummer, der deler av innholdsfortegnelsen listes opp. Det er en lenke rett inn til Tidsskriftet fra e-posten.

  Stillingsannonser : Alle ledige legestillinger som annonseres i Tidsskriftet, er lagt ut i en database på nettsidene. Man kan søke på stillingskategori, spesialitet og geografi.

  For forfattere : Her finnes informasjon som er nyttig når man skal publisere i Tidsskriftet. Heftet Skikk og bruk ligger der, med nyttige tips om skrivemåter i Tidsskriftet og bruk av illustrasjoner.

  Redaksjonen : E-postadresser og telefonnummer ligger bak dette valget.

  Pressemeldinger : Pressemeldinger som sendes ut før hver utgivelse av Tidsskriftet er et eget valg i venstre ramme.

  Via nettet : Tidsskriftet på nettet kan også nås under Legeforeningens Internett-sider på adressen www.legeforeningen.no/tidsskriftet. Nettsidene oppdateres daglig og består blant annet av en nyhetstjeneste på førstesiden. Presseklipp om helse og nyheter av interesse for norske leger oppdateres daglig. Kurskatalogen ligger i en søkbar database, og nylig ble LUPIN – Legeforeningens utdanning på Internett lansert (se Tidsskriftet nr. 9/2000). Fire godkjente kurs i spesialiteten allmennmedisin kan gjennomføres via Legeforeningens nettsider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media