E.M. Hagen og medarbeidere svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi er glad for interessen for vår artikkel. Bøhmer peker på viktige forhold i bedømmelsen av vitaminstatus og vitaminbehandling. Vårt presisjonsnivå har ikke vært høyt nok i angivelsen av verdiene hos våre pasienter. Tiamin er målt som tiamindifosfat. Serum-folat er, som Bøhmer påpeker, et dårlig mål for folatmangel. Vi har oppgitt s-folat hos en pasient, men rutinen er å bestemme erytrocyttfolat. Ny gjennomgang av journalen viser at erytrocyttfolat på det samme tidspunkt var 107 nmol/l, altså nedsatt. Vi har gått gjennom kolesterolverdiene for 50 cøliakipasienter ved diagnosetidspunktet og etter ett års diettbehandling. Middelverdien lå innenfor normalområdet ved begge tidspunktene, henholdsvis 5,1 mmol/l og 4,9 mmol/l. Cøliakipasientene synes dermed ikke å oppføre seg som en del andre malabsorpsjonspasienter når det gjelder lipidopptaket, og det synes derfor heller ikke generelt nødvendig med korreksjoner i vitamin E-målingene. Den aktuelle pasienten hadde også normalt s-kolesterol.

  Pasientmaterialet er retrospektivt. Dette preger utvalget av både prøver og behandlingsopplegg. I en prospektiv studie er det viktig å kunne dokumentere og presisere laboratoriediagnostikken langt bedre. Vi planlegger en slik studie og vil ta med oss Bøhmers meget relevante kommentarer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media