Mer enn 3 000 studentmedlemmer

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Norsk medisinstudentforening har nå passert 3 000 medlemmer. Dette har skjedd etter omfattende verving av nye medlemmer i Oslo, Bergen og i Tsjekkia.

  Artikkel

  I slutten av mars hadde Norsk medisinstudentforening 3 031 medlemmer, hvorav 1 575 kvinner og 1 456 menn. 76 % av medisinstudentene i Norge og 53 % av medisinstudentene i utlandet er nå medlemmer av studentforeningen. Til sammen er 67 % av medisinstudentene medlemmer.

  Siden tidlig i februar har medlemstallet i Norsk medisinstudentforening økt med 71 i Oslo, 53 i Bergen, ni i Tromsø og to i Trondheim. I utlandet har økningen vært desidert størst i Tsjekkia. Der var det bare seks medlemmer fra før, nå er det 19 nye medlemmer. Også i Storbritannia hvor det bare var 19 medlemmer fra før, har ni nye studenter meldt seg inn i foreningen.

  Det kan se ut som Tyskland er det eneste av de større studielandene hvor det totale antallet norske medisinstudenter er synkende. Det er nå for første gang flere norske medisinstudenter i et annet land enn Tyskland, nemlig Ungarn.

  Oppdatert statistikk finnes på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media