Fastlegesaken dominerte lederseminaret

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det var mange nye fjes, langt de fleste av dem mannlige, da lederne i fylkesavdelingene og yrkesforeningene var samlet til lederseminar på Losby Gods i slutten av mars.

  Artikkel

  Fastlegeordningen, fondsproblematikken og turnustjenesten var blant de aktuelle sakene som var meldt inn på forhånd og som flere av lederne tok opp i sin statusrapport fra hjemfylket. Vansker med å få folk til å stille som tillitsvalgte var også et problem flere påpekte. Det er særlig tillitsvalgte fra Overlegeforeningen det er vanskelig å rekruttere.

  Flat i fastlegesaken?

  Flat i fastlegesaken?

  Noen deltakere uttrykte frykt for at Legeforeningen har lagt seg flate for staten i arbeidet med fastlegeordningen. – Fra utenforståendes synspunkt er det staten som har lagt seg flat for Legeforeningen ved å flytte problemområder ut av Odelstingsproposisjon nr. 99 (1998–99) og over til forhandlingsbordet, svarte president Hans Petter Aarseth.

  Det var delte meninger blant deltakerne om hvorvidt det er viktig å få innført ordningen ved årsskiftet eller om den bør utredes enda mer før den innføres. Mangel på fremdrift og klargjøring rundt ordningen fra landsstyrets vedtak høsten 1999 frem til for handlingsstart, har bidratt til at mange føler at de lever i et «fastlegevakuum» der frykt og mistanke oppstår på grunn av mangel på informasjon og fremdrift. Foreningens planer for informasjon til medlemmene rundt den videre fremdriften og forhandlingene ble presentert for deltakerne.

  – Noe av skepsisen til fastlegeordningen henger trolig sammen med manglende tro på kommunenes evne til å forvalte allmennhelsetjenesten, sa Hans Kristian Bakke, visepresident i Legeforeningen og leder av Alment praktiserende lægers forening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media