Tilsyn med helsepersonell

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statens helsetilsyn gir i sin årsrapport for 1999 en oversikt over antall klage- og tilsynssaker mot helsepersonell etaten behandlet i fjor (1).

  Verken Helsetilsynet eller fylkeslegene maktet å avslutte flere saker enn man fikk tilført (tab 1). Dermed økte beholdningen av saker under behandling.

  Tabell

  Tabell 1 Statistikk for Statens helsetilsyns og fylkeslegenes behandling av tilsyns- og klagesaker mot helsepersonell i 1999 (1)

  Indikator

  Statens helsetilsyn

  Fylkeslegene

  Antall nye saker

  350

  1 847

  • Antall ferdigbehandlede saker

  • Saksbehandlingstid (md.)

  252

  1 775

  Median

  6,0

  4,3

  Gjennomsnitt

  7,8

  5,7

  • Antall saker under behandling 31.12. 1999

  • ”Alder” på sakene (md.)

  265

  913

  0 – 5

  Ikke oppgitt

  507

  0 – 12

  220

  Ikke oppgitt

  > 5

  Ikke oppgitt

  406

  13 – 24

  31

  Ikke oppgitt

  > 24

  14

  Ikke oppgitt

  Saksbehandlingstiden er noe høyere i Helsetilsynet enn hos fylkeslegene (tab 1), men sammenliknet med 1998 er det en tendens til økning hos fylkeslegene og reduksjon i Helsetilsynet. Helsetilsynet bemerker at et ”fåtall kompliserte saker som ikke kan avsluttes uten behandling hos politi eller rettsvesen, trekker den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden opp”.

  Noe over halvparten av sakene i Helsetilsynet ender med en eller flere reaksjoner mot helsepersonell eller virksomhet. Kritikk, tilrettevisning og advarsel er de hyppigste reaksjonene, og leger er den helsepersonellgruppen som oftest mottar disse reaksjonene (tab 2). Helsetilsynet har tidligere redegjort for betydningen av de ulike reaksjonene (2).

  Tabell

  Tabell 2 Statens helsetilsyns reaksjoner mot helsepersonell i klage- og tilsynssaker i 1999 (1)

  Reaksjon

  Mot alle grupper

  Herav mot leger

  Individkritikk

  39

  28

  Tilrettevisning

  33

  31

  Advarsel

  40

  26

  Tap av forskrivningsrett

   4

  Ikke oppgitt

  Tap av godkjenning

  21

   6

  Politianmeldelser

   7

  Ikke oppgitt

  Systemkritikk rettet til direktør/rådmann

  12

  Systemkritikk rettet til faglig leder

  10

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media