CD-ROM for allmennpraktikere

Artikkel

MediBOX er et ”elektronisk universalverktøy” for allmennpraksis. Det følger med en brukermanual på 56 A4-sider. Oppdateringer via Internett kan hentes på www.mpl.dk/medibox/home.htm

Det er laget en database med 1 400 skjermsider, hvorav 470 er bilder. Innholdet kan endres og suppleres av den enkelte bruker og tilpasses egne behov for adresselister, referanseartikler, pasientveiledninger osv.

Selve installasjonen har en irriterende svakhet med at programmet stadig forsøker å overstyre mitt valg av hvor på harddisken min jeg vil at programmet skal skrives inn. Vel installert er dette et program som krever moderne maskinsressurser. Selv på en PC med 256 MB RAM og 450 MHz prosessor virker programmet tungt og litt tregt å arbeide med. Jeg fikk dessverre inntrykk av at noen av filene som MediBOX plasserer i Windows-systemområdet, gjorde min Windows NT 4.0 Service pack 5 maskin ustabil – spesielt ved bruk av Windows Explorer. Ustabiliteten forsvant etter at MediBOX ble avinstallert og servicepack 5 ble reinstallert. Jeg har gjort installasjoner på tre forskjellige PC-er med samme erfaring. Imidlertid ser nettverksinstallasjon på en Novell 4.11-server til å fungere uten feil, men det går tregt å kjøre MediBOX på arbeidsstasjonen.

Oppbygningen og brukergrensesnittet er oversiktlig og greit. De enkleste funksjonene kan brukes straks og læringsterskelen er lav. For å bygge opp et eget adresse- , informasjons- og referansearkiv er programmet utmerket og velorganisert. Spesielt i større gruppepraksiser kan et program som MediBOX ha sin verdi for å samle og standardisere adresseregistre, pasientveiledninger og litteratur, men også mindre allmennpraksiser og andre spesialistpraksiser kan ha god nytte av MediBOX. Slik det presenteres nå, er programmet ”pære dansk” og hvis det skal bli aktuelt for norske allmennpraktikere, bør det utvikles en norsk versjon med relevant norsk basisinnhold.

Hvis noen kunne se nærmere på programstrukturen med siktemål å få opp responshastigheten i programmet, vil nytteverdien øke betydelig. Anbefales med forbehold!

John Leer

Legesenteret i Florvåg

Anbefalte artikler