Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Gyllen omfavnelse av GlaxoWellcome
  Gyllen omfavnelse av GlaxoWellcome

  Gyllen omfavnelse av GlaxoWellcome

  Legemiddelfirmaet GlaxoWellcome har inngått en avtale med Københavns Lægeforening om å sponse etterutdanningen til medlemmene. Foreningen har underskrevet en kontrakt til en verdi av 1,4 millioner danske kroner, skriver danske Dagens Medicin 30.3. 2000. Til gjengjeld skal åtte av ti etterutdanningskurs holdes i legemiddelfirmaets kurslokaler der firmaet skal få lov til å reklamere for seg selv og sine produkter i ti minutter ved hvert kurs. I tillegg skal firmaet kunne gi deltakerne en generell orientering om firmaet.

  Lederen for Institut for Rationel Farmakoterapi, Jens Peter Kampmann, betegner utviklingen som meget trist. – Det er ingen tvil om at legene vil bli preget til å ha en positiv holdning til Glaxos produkter, og det mener jeg er uheldig. Jeg så gjerne at legestanden holdt seg for god til å delta i den slags, uttaler han til avisen.

  Avtalen omfatter 7 000 av i alt 20 000 danske leger, og Glaxos kommunikasjonssjef Finn Ziegler er ikke i tvil om at avtalen er verdt pengene. – Arrangementet gir firmaet et godt omdømme blant kundene våre som først og fremst er yngre leger. De får kjennskap til virksomheten og en orientering om hva vi har av preparater, sier han.

  Leger i solopraksis jobber mest
  Leger i solopraksis jobber mest

  Leger i solopraksis jobber mest

  Privatpraktiserende allmennleger som driver praksis alene, har lengre arbeidstid enn kolleger som arbeider i kontorfellesskap. Det viser tall fra en inntekts- og kostnadsundersøkelse for allmennleger som Statistisk sentralbyrå har gjennomført. Legene som driver alene, arbeidet i gjennomsnitt 45 timer per uke i 1998, men deres kolleger ligger ikke langt bak. Den gjennomsnittlige arbeidstiden til alle privatpraktiserende allmennleger var 42 timer. Kortest arbeidstid har leger i kontorfellesskap hvor man deler på felleskostnader, med 39 timer per uke, mens leger i ansvarlige selskap arbeidet 43 timer per uke i 1998. Leger som drev praksis sammen med andre i ansvarlig selskap, hadde høyest driftsresultat med 656 000 kroner. Gjennomsnittlig driftsresultat for alle privatpraktiserende allmennleger var 614 000. Leger som delte på felleskostnader i kontorfellesskap, hadde lavest driftsresultat med 590 000 kroner. Leger i kontorfellesskap hvor man ikke delte felleskostnader eller leger som drev alene, havnet i midten, med henholdsvis 628 000 og 623 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat.

  Flunitrazepam
  Flunitrazepam

  Flunitrazepam

  Statens legemiddelkontroll melder at iverksetting av Sosial- og helsedepartementets beslutning om å endre reseptgruppe for legemidler med virkestoffet flunitrazepam, fra reseptgruppe B til reseptgruppe A, er utsatt inntil en klage fra en av de berørte produsenter er endelig avgjort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media