God innføringsbok i klinisk forskning

Bokomtaler
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er annen utgave av boken som utkom første gang i 1986. Den er nå revidert med mer aktuelle referanser og eksempler. Samtidig er spesielt kapitlene om litteratursøk og metodevalg endret og utvidet i forhold til den første utgaven. Målgruppen er alle som skal starte opp med en hovedfagsoppgave eller et større eller mindre forskningsprosjekt innen klinisk medisin eller annet helsefag.

  Forfatternes hovedhensikt er å gi en førsteinnføring i noen av de viktigste spørsmål man må stille seg ved planlegging, gjennomføring og publisering av mindre eller større kliniske prosjekter. De ønsker å gi leseren en oversikt over feltet klinisk forskning og samtidig gi henvisning til litteratur hvor man senere kan gå i dybden. De håper med denne innledningsboken å stimulere til økt rekruttering innen klinisk forskning.

  Boken er lettlest og systematisk oppbygd. Den har en innholdsfortegnelse og et stikkordregister som gjør det lett å finne frem. Forfatterne skriver på en enkel og lettlest måte om alle faser i et forskningsprosjekt. Hva bør man ha tenkt igjennom før man setter i gang og hvilke problemer kan man treffe på underveis? De gir underholdende og humoristiske innspill om viktigheten av klinisk forskning og tar opp de store spørsmålene: Hvorfor trenger vi klinisk forskning? Hva er klinisk forskning?

  Leseren blir ledet systematisk igjennom alle faser av et forskningsprosjekt fra start til slutt: planlegging, hva er forskbare problemstillinger, hva har andre gjort (litteratursøk), hvordan bygge opp et forskningsprosjekt (design), hvem skal undersøkes og hvor mange (utvalg), hvilke metoder kan brukes, litt elementær statistikk, er målingene til å stole på (reliabilitet, validitet), er forskjellene av interesse (statistisk og klinisk signifikans), hvordan analysere data, forskning på egen arbeidsplass, den vitenskapelige rapporten, etiske problemer ved klinisk forskning og hvordan komme i gang med klinisk forskning. Forfatterne omtaler også spørsmål som man sjelden finner i annen litteratur, og de forteller om vanlige nybegynnerfeil. Fordeler og ulemper ved bruk av ulike forskningsmetoder beskrives.

  Vi synes at boken forklarer vanskelige ting og begreper på en enkel og lettfattelig måte som gir leseren lyst til å gå dypere inn i problemstillingene. Det er henvist til fordypningslitteratur i teksten og det finnes en bibliografi med anbefalte bøker om de emner som er omtalt. Dessuten er det en referanseliste bakerst i boken. Anbefalte retningslinjer for leger vedrørende biomedisinsk forskning som omfatter mennesker, er omtalt i form av Helsinki-deklarasjonen og Hawaii-erklæringen.

  Dette er en bok som fortjener en god mottakelse fordi den har et godt formål og forfatterne greier å følge opp sine intensjoner med boken. Det er å håpe at den vil bidra til å stimulere flere til å drive med klinisk forskning, men uansett forskningsinteresse gir denne boken kunnskap som alle vi leger burde ha.

  SolfridIndrekvam

  SteinarHunskår

  Seksjon for allmennmedisin

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media