Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Jens Bjørheim
Ragnhild Ørstavik
Birgitta Åsjö
Petter Gjersvik

Medisin og vitenskap

Hans K. Haugland
Nina L. Jebsen
Monica Mannelqvist
Robert Skar
Johan Eide
Kjell Øvrebø
Arild Horn
Dag K. Jensen
Odd R. Monge
Peer K. Lilleng
Sigurd Evensen
Olav Spigset
Lars Slørdal
Christoph Ansorge
Michael Schubert
Ole Jacob Greve
Jon Arne Søreide
Carl-Erik Slagsvold
Einar Stranden
Einar Stranden
Carl-Erik Slagsvold
Marcus Gürgen
Andreas Kaal*
Eivind Witsø

Profesjon og samfunn

Sidsel Aardal
Kjersti Berge
Kjell Breivik
Hans K. Flaatten
Randi Solheim Salvesen
Ulf Mostad
Petter Aadahl
Kari Tveito
Petter Gjersvik

Kommentar og debatt

Per Andreas Rønsberg
Einar Dregelid
Elin Laxdal
Gustav Pedersen
Steinar Aune
Terje Forslund
Sverre E. Kjeldsen
Arne Schjøth

Oss imellom

Finn Wisløff
Hans Christian Godal

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen

På tampen