På Europa-toppen i helseutgifter

Artikkel

Det ble brukt nærmere 150 milliarder kroner på helse her i landet i 2002. 40 % av utgiftene kommer fra tjenester produsert ved norske sykehus.

Helseutgiftene tilsvarer 10 % av bruttonasjonalproduktet (BNP), og staten dekker nærmere 80 %, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Helseutgiftene per innbygger var på 33 000 kroner i 2002. Utgiftene inkluderer alt som kan relateres til å fremme helse og kurere sykdom, samt investeringer i helsenæringen. Beregningene er gjort ut fra retningslinjer som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utarbeidet.

46 % av utgiftene, eller 69 milliarder, går til medisinsk behandling. 24 % går til sykehjemstjeneste og hjemmesykepleie, mens kun 1 % av pengene går til helseadministrasjon. Det samme brukes på rehabilitering. Utgifter til legemidler og annet medisinsk utstyr utgjør drøye 14 %, eller 21 milliarder kroner, av de totale helseutgiftene.

På en liste over 27 land er Norge, med sine 10 %, på femteplass med tanke på helseutgifter i forhold til BNP. Helt på toppen troner USA, hvor helseutgiftene utgjør nærmere 15 % av bruttonasjonalproduktet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7635

Anbefalte artikler