Lover legene uavhengig informasjon

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Norske leger har for dårlig tilgang på balansert og produsentuavhengig legemiddelinformasjon, ifølge den nye Legemiddelmeldingen.

Legemiddelmeldingen lover bedre legemiddelinformasjon

– Dette er det vårt ansvar å rydde opp i, sier helseminister Ansgar Gabrielsen. Han tok selvkritikk på flere punkter rundt myndighetenes informasjonsarbeid om legemidler og regelverk, da han presenterte St.meld. nr. 18 (2004 – 2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Legemiddelpolitikken. – Vi vet at både Legeforeningen og Statens legemiddelverk har gjort mye for å informere, men myndighetene må gjøre mer, sier Gabrielsen. Det skal blant annet gis ut nasjonale retningslinjer for behandling på ulike sykdomsområder.

Snart vil en forskrift om samspillet mellom helsepersonell og næringsinteresser sendes på høring. I meldingen foreslås det at kopi av faglige presentasjoner om legemidler betalt av legemiddelindustrien, og avholdt i nærmere definerte perioder, skal sendes elektronisk til Legemiddelverket. – Hensikten er å kontrollere at det er den samme informasjonen som gis for andre oppdragsgivere. Dette er et av de mest interessante forslagene i meldingen, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Legemiddelmeldingen viser også til to andre utfordringer; feil bruk av medikamenter og etterlevelse av blåreseptordningen. Ifølge en svensk studie er det feil ved om lag 20 % av all behandling med legemidler. I Norge koster dette samfunnet 5 milliarder kroner årlig. Derfor foreslås økt bruk av multidose, eller ferdigpakket medisin, særlig blant eldre pasienter.

Det er avdekket brudd på refusjonsreglene. – En stor del av feilene skyldes at myndighetene har gjort et slett arbeid med å informere om reglene, sier helseministeren. I årene fremover skal det knyttes oppdaterte vilkår for refusjon til hvert enkelt legemiddel.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7746

Anbefalte artikler