Ryggbedøvelse kan trygt gis tidlig under fødselen

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kombinert spinal- og epiduralanalgesi ved fødsel gitt på riktig måte i tidlig fase øker ikke hyppigheten av keisersnitt.

Flere studier har vist at tidlig bruk av epiduralanalgesi kan gi flere keisersnitt, men en fersk amerikansk studie tyder på at dette ikke er tilfellet (1).

728 spontant førstegangsfødende med cervikal dilatasjon på mindre enn 4 cm på det tidspunkt de bad om smertelindring første gang, ble randomisert til enten spinal fentanyl eller systemisk morfin. I den første gruppen ble epiduralanalgesi gitt andre gangen kvinnen bad om smertebehandling. Den andre gruppen fikk en ny dose morfin og deretter epiduralanalgesi når cervixdilatasjonen var > 4 cm.

Det var ingen signifikant forskjell i hyppigheten av keisersnitt i de to gruppene, henholdsvis 18 % og 21 %. Kvinner med tidlig ryggbedøvelse hadde mindre smerter (p > 0,001), mindre kvalme (p < 0,001) og 81 minutter (median) kortere fødselsforløp (p < 0,001). Flere barn i morfingruppen hadde lav apgarskåre (< 7) etter 1 minutt (24 % og 17 %; p = 0,01).

– Studien viser at det hos analgesitrengende førstegangfødende ikke er noe poeng å starte med systemisk opioid og vente med å gi ryggbedøvelse, snarere tvert imot, sier professor Johan Ræder ved Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Selv om studien er utført med en kombinert spinal/epiduralteknikk hvor første dose kun var spinalt opioid, har studien likevel relevans for vanlig norsk praksis, dvs. en kombinasjon av opioid og fortynnet lokalanestesi epiduralt, ettersom 42 % av pasientene hadde cervixdilatasjon på mindre enn 4 cm ved første epiduraldose, sier han.

Anbefalte artikler