Meslingdødsfall nær halvert

Artikkel

De siste fire årene er millioner av barn vaksinert mot meslinger, og resultatene er allerede synlige. Meslingdødsfall i verden er redusert med nærmere 40 %. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) er planen om å halvere antall dødsfall som følge av meslinger innen slutten av 2005, i rute. Dødstallene er redusert med 39 % på fire år, fra drøyt 870 000 døde i 1999 til 530 000 i 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7645

Anbefalte artikler