Notiser

Artikkel

Flere melder fra om smittsomme sykdommer

Meldingene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) økte i fjor med 35 % i forhold til året før. Kikhosten har skylden for økningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7739

Økt beredskap mot fugleinfluensa

Den medisinske beredskapen mot en mulig pandemi av fugleinfluensa bør trappes opp. Medisin til en tredel av befolkningen bør være tilgjengelig på lager.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7671

Stadig færre bruker østrogen

Salget av østrogenholdige preparater fortsetter å falle, og totalt har salget målt i doser gått ned med rundt 40 % siden 2001.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7662

Ny nettressurs for medisinsk etikk

EU har utviklet en nettbasert informasjons- og kunnskapsplattform på nett som integrerer databaser og andre ressurser innen medisinsk og bioteknologisk etikk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7761

Forskningsfondet trenger 14 milliarder

Forskningsfondet bør økes med 14 milliarder kroner for å styrke kvaliteten på norsk forskning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7654

Helsesektoren unntas i forslag til tjenesteytelsesdirektiv

Kommissæren for EUs indre marked og tjenesteytelser har nylig annonsert at helsesektoren vil bli unntatt fra anvendelsesområdet for EU-kommisjonens forslag til tjenesteytelsesdirektiv, ifølge Den europeiske legeforeningen (CPME).

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=63809

Nettbasert rapportering av spesialistutdanning igangsatt

Godkjente utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen kan nå ta i bruk SERUS – System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=63831

Tematiske samlesider

Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne temasider på www.tidsskriftet.no. Velg Tema fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet, og lenker til artiklene som er publisert i seriene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Økende kvinneandel i alle spesialiteter

Med visse unntak er kvinneandelen jevnt økende i alle spesialiteter, men det er svært store forskjeller mellom spesialitetene.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=64039

Tidsskriftets nettnyheter

www.tidsskriftet.no finner du daglige nyheter av interesse for leger. Under lenken e-abonnement kan du abonnere på et nyhetsbrev med ukens nettnyheter fra Tidsskriftet som sendes ut hver fredag.

Les mer: www.tidsskriftet.no

Anbefalte artikler