Røykfri lovgivning vil spare liv

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det er sterke bevis for at et totalt forbud mot røyking på offentlige steder vil spare liv.

Disse utsagnene fra legepresidenter over hele verden, fremkommer i en brosjyre utarbeidet av den britiske legeforeningens Tobacco Control Resource Centre – TCRC (1). Brosjyren omtaler de positive erfaringene fra flere land som har innført røykfrihet.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president, sier i brosjyren at passiv røyking dreper 500 personer i året i Norge. – Vi vet nå at tiltak der halve arealet er røykfritt samt bedre ventilasjon, ikke beskytter helsen godt nok. Vi vil ikke på noen måte anbefale dette nå, da disse tiltakene simpelthen ikke var gode nok. Det er derfor ingen grunn for andre land til å gjenta dette eksperimentet, sier Bakke.

– Passiv røyking dreper, sier James Johnson, president i den britiske legeforeningen, i forordet til brosjyren. Den britiske legeforeningen har derfor bedt om en lovgivning som skal gjøre alle innendørs områder røykfrie. – Til tross for at det er et påkrevet behov for tiltak, har fremdriften vært lav i dette spørsmålet, skriver legepresidenten.

Over hele verden har tobakksindustriens og dens støttespillere motarbeidet innføring av lover som fremmer røykfrihet. – Hvis alle britiske arbeidsplasser var røykfrie, ville de internasjonale tobakksprodusentene miste et antatt salg på 310 millioner pund hvert år, skriver Johnson, og peker på at legeledere fra land som har innført røykfrihet, viser at disse lovene er effektive, velfungerende og populære.

– Politikk for røykfrihet virker. Det vi nå trenger er politisk lederskap. Mens vi nå går til pressen, blir Italia røykfritt. Leger i land uten lover som regulerer røykfrihet spør hvor lenge deres pasienter skal måtte vente på politiske vedtak om røykfrihet? Vi ber alle politikere bidra til å etablere alle innendørs områder røykfrie gjennom lovgivning, understreker den britiske legepresidenten.

Anbefalte artikler