Overgangsordning for gamle A-reseptblanketter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Apotekene vil fortsette å ekspedere de gamle blankettene for legemidler i reseptgruppe A frem til 1. mai i år.

Hans Petter Aarseth

Det skriver Sosial- og helsedirektoratet i et brev til Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen.

I forbindelse med at det ble foretatt endringer i A-reseptordningen fra 1.1. 2004, besluttet direktoratet at det fra januar 2005 ikke lenger skulle være mulig å rekvirere legemidler i reseptgruppe A med de gamle reseptblankettene.

I brevet som er datert 16.2. 2005, skriver direktoratet at de er gjort kjent med at det fortsatt rekvireres legemidler i reseptgruppe A med gamle reseptblanketter. For å hindre at pasientene blir skadelidende og ikke får de legemidler som er rekvirert, har direktoratet derfor bedt apotekene om å fortsette å ekspedere de gamle blankettene frem til 1.5. 2005.

– Vi har også anmodet apotekene om å bistå med å informere de rekvirentene det gjelder om de nye reseptblokkene, sier Hans Petter Aarseth, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Leger som har gamle reseptblokker kan bestille nye blanketter elektronisk direkte på trykkeriets nettsider www.sem.no. Nettsidene innholder et eget bestillingssystem for A-reseptblankettene. Rekvirenten må selv registrere seg i systemet, og det vil bli opprettet et eget kunderegister som bygger på ID-nummer, navn, adresse, og helst også e-postadresse.

Ytterligere informasjon om A-reseptordningen finnes på direktoratets Internett-sider: www.shdir.no

Anbefalte artikler