Nyttig om binyre- og hypofysesykdommer

Tore Julsrud Berg Om forfatteren
Artikkel

Forening, Morbus Addison

Livsboka

152 s, tab, ill. Oslo: Morbus Addison Forening (MAF), 2004. Pris NOK 150

ISBN 82-303-0058-5

Binyre- og hypofysesykdommer er sjeldne, kan være skumle og oppdages ofte sent, da de tidlige symptomene ofte er lite spesifikke. Til nå har vi manglet en bok om disse sykdommene basert på norske erfaringer og behandlingspraksis. Den er nå kommet.

Boken er skrevet for helsearbeidere, pasienter med binyre- og hypofysesykdommer og deres pårørende. Intensjonen fra forfatterne har vært å skape interesse for disse sykdommene og øke kunnskapen om diagnosen til den enkelte pasient.

Den er egentlig delt i to; en tradisjonell medisinsk del som godt kan egne seg som lærebok for medisinstudenter, og en del om enkeltpasienters erfaringer med sykdommen og helsetjenesten. Tabeller over medikamentell behandling av binyrebarksvikt og frekvens av symptomer ved Cushings syndrom er nyttige. At de omtalte sykdommene kan redusere livskvaliteten, er lett å forstå. Bokens tittel er likevel noe naiv med tanke på effekten av kunnskap.

Bokens siste del kunne med fordel vært noe strammere redigert. Jeg savner en beskrivelse over pasientorganisasjonens aktiviteter og tilbud til medlemmer, en oversikt over nyttige webadresser og en liste med ordforklaringer for ikke-medisinere.

Det er en kunst å skrive for en så heterogen målgruppe. Kapitlet om adrenogenitalt syndrom, en ikke helt enkel tilstand å ha grepet på selv for en endokrinolog, imponerer med sine lett forståelige forklaringer. Andre kapitler er mindre egnet for ikke-medisinere.

Alt i alt en nyttig bok om binyre- og hypofysesykdommer for studenter og leger som møter disse pasientene.

Anbefalte artikler