Omfattende bok om kirurgisk behandling av sår

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Téot, Luc

Banwell, Paul E.

Ziegler, Ulrich E.

Surgery in wounds

554 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2004. Pris GBP 77

ISBN 3-540-22254-5

Dette er en lære- og oppslagsbok om kirurgisk sårbehandling. De tre hovedforfatterne har sammen med et stort antall bidragsytere fra Europa og USA skrevet 55 enkeltkapitler. Disse er velordnet og samlet under bokens ti hovedemner. Boken er på engelsk. Den er lett å finne frem i, har gode illustrasjoner og et stikkordregister. Den er innbundet og i et hendig format.

Den tar for seg basal morfologi og fysiologi for hud og underhud og beskriver fra enkle sårstell til omfattende sårrevisjoner. Et kapittel omhandler suturmateriale og suturteknikker. Den omtaler iskemiske sår, trykksår, traumatiske sår og sårkomplikasjoner etter annen kirurgi. Behandling av stygge arr og keloid beskrives. Boken har således interesse for kirurger utover plastikkirurgi. Allmennleger som vil drive med småkirurgi, vil finne mye hjelp og støtte i denne boken.

Det omtales også tekniske hjelpemidler for vakuumassistert sårbehandling som er svært bra ved vanskelige sår. Kirurger kan komme i skade for å oppfatte hud kun som en barriere før vi kommer til de organer og strukturer vi egentlig skal jobbe med. For pasientene kan et uheldig og stygt arr etter en ellers vellykket operasjon være en ubehagelig og negativ påminnelse resten av livet. Innen dette feltet er det vanskelig å lage kontrollerte studier, så mye av kunnskapen er basert på erfaring. Denne boken samler erfaring og kunnskap på en fin måte. Vi kan lett finne råd og veiledning som gjør at vi behandler de hudsår vi selv lager og andre sår på en bedre måte.

Anbefalte artikler