Sosiale forskjeller i Europa

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Lang utdanning betyr lengre forventet levetid. Dette gjelder uansett geografisk område, alder eller kjønn.

I Norge er det små klasseforskjeller, men kanskje store forskjeller i livsstil. Foto Helge Mikalsen/SCANPIX

Forskere fra åtte vesteuropeiske land, inkludert Norge, har sammenliknet forskjeller i dødelighet etter utdanningsnivå. Studien omfattet ca. 50 millioner personår i perioden 1990 – 97. Data ble hentet fra de ulike landenes dødsårsaks- og folkeregistre (1).

Forskjellene i dødelighet mellom personer med høy og lav utdanning var relativt like i de ulike landene. Forskjellene i dødelighet av hjerte- og karsykdommer utgjorde imidlertid en langt større andel av de totale dødelighetsforskjellene i Nord- enn i Sør-Europa. Forfatterne påpeker hvor viktig det er at tiltak for å redusere forekomsten av livsstilssykdommer særlig rettes mot personer med lav sosioøkonomisk status.

Overlege Marit Rognerud ved Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider med helseovervåking og sosial ulikhet. Hun er ikke overrasket over at forskjellene i Norge er like store som i resten av Vest-Europa.

– Vi har kanskje et samfunn med relativt lave klasseforskjeller, og et helsevesen som dekker alle grupper. Men forskjellene i livsstil, bl.a. når det gjelder kosthold og røyking, er antakelig større i Norge enn i andre deler av Europa, sier Rognerud.

Anbefalte artikler