Ny strategi mot kronisk HIV-infeksjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kroppens forsvarssystem klarer ikke å kvitte seg med HIV, men hos noen pasienter holder HIV-spesifikke T-celler sykdommen i sjakk. Dette utnyttes nå i en ny vaksinestrategi.

  Behandlingsmålet med vaksiner for kroniske HIV-infeksjoner er å indusere en sterk og langvarig immunrespons som kan kontrollere virusreplikasjonen og redusere virusmengden i kroppen. Redusert virusmengde hos HIV-infiserte pasienter beskytter mot sykdomsprogresjon og gir mulighet til å leve uten antivirale legemidler. Lav virusmengde gir også redusert risiko for å overføre smittestoffet til andre personer.

  I en studie fra Frankrike og Brasil ble 18 pasienter behandlet med autologe monocyttderiverte dendrittiske celler lastet opp med inaktiverte HIV-1-virus (1). Virusmengde i plasma ble redusert med gjennomsnittlig 80 % de første 112 dagene etter immunisering. Forlenget redusert virusmengde var til stede hos åtte pasienter i mer enn ett år etter vaksinering, sannsynligvis via en T-cellemediert immunrespons.

  – Denne studien er meget interessant og illustrerer muligheten til å bruke et helt autologt system for å kontrollere virusreplikasjon hos pasienter med kronisk HIV-infeksjon. Teknikken er imidlertid både kostbar og ressurskrevende. Dette begrenser behandlingen til et fåtall pasienter i den rike delen av verden, forteller professor Birgitta Åsjö ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Universitetet i Bergen.

  – Sikkerhetslaboratorium kreves for isolering og preparering av virus fra hver enkelt pasient som skal vaksineres. Hver pasient gjennomgår deretter leukoferese for etablering av dendrittiske celler som skal lastes med pasientens egne inaktiverte HIV-virus. Etter den første injeksjonen gis ytterligere to forsterkningsdoser. Resultatet er oppmuntrende og kan ses som en mulighet for å øke kunnskapen om hva som skal til for å få kontroll over virusreplikasjonen, sier Åsjö.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media