Snakker for lite med schizofrenipasientene

Artikkel

Svært lite medisinsk forskning setter spørsmålstegn ved hvorfor psykotiske pasienter unnlater å ta medikamenter som er forskrevet.

– Det er ikke tradisjon for å vektlegge subjektiv erfaring i medisinsk forskning, mener Geir Lorem ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. Han har nylig avlagt en doktoravhandling i filosofi, Withdrawal and exclusion. A study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients, hvor han har sett på kommunikasjonen mellom pasienter med schizofreni og omverdenen – deriblant leger.

I prøveforelesningen valgte Lorem emnet Hvorfor gjør ikke folk som legen sier? – I mitt artikkelsøk fant jeg få undersøkelser hvor pasientene ble spurt rett ut om hvorfor de ikke tok medisin, sier han. Relasjonelle problemer kan ifølge Lorem være med på å forklare hvorfor schizofrene pasienter ikke gjør som legen sier.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7491

Anbefalte artikler