Best med kontinuerlig overtrykk ved postoperativ hypoksemi

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Kontinuerlig overtrykksbehandling er bedre enn bare oksygen ved hypoksemi etter abdominalkirurgi.

Opptil 50 % av pasienter som gjennomgår abdominalkirurgiske inngrep, får hypoksemi i timene etter operasjon. Standard behandling i dag er oksygentilførsel via nesebrille eller maske. Ved kontinuerlig overtrykk (CPAP, continuous positive airway pressure) puster pasienten spontant via en maske tilkoblet et lukket system som holder et positivt trykk i luftveiene. Italienske forskere har nå undersøkt om slik behandling ved postoperativ hypoksemi kan forhindre reintubasjon og komplikasjoner (1).

Pasienter som utviklet hypoksemi innen en time etter abdominalinngrep ved 15 sykehus, ble randomisert til enten kun O₂ på maske eller O₂ via kontinuerlig overtrykkssystem. Studien ble stoppet etter 209 inkluderte pasienter (opprinnelig planlagt 600), da CPAP-behandlingen var signifikant bedre ved hovedendepunktene; reintubasjonsraten (1 % versus 10 %), pneumoni (2 % versus 10 %) og sepsis (2 % versus 9 %). Liggetiden på intensivavdelingen ble redusert fra gjennomsnittlig 2,6 dager til 1,4 dager.

– Undersøkelsen viser hvordan vi på en enkel måte kan unngå alvorlige komplikasjoner etter større kirurgi. Ikke bare ble problemet med akutt respirasjonssvikt mindre, det var også færre infeksjoner. Selv om studien ikke har styrke til å si noe om dødelighet, er det interessant at alle tre dødsfall som ble registrert, var i gruppen uten CPAP-behandling, sier overlege Hans Flaatten ved Intensivseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus.

– Kontinuerlig overtrykk brukes i dag ved alle norske sykehus, og trolig også på de fleste postoperative seksjoner. Budskapet er klart: Hvis pasienter etter større abdominalkirurgi utvikler hypoksi med PaO₂/FiO₂-ratio under 40 kPa (ca. 300 mm Hg), vil kontinuerlig overtrykk på maske i minimum seks timer forhindre morbiditet og redusere ressursbehovet, sier Flaatten.

Anbefalte artikler