Ylfs årsmøteseminar

Artikkel

Styret i Yngre legers forening ønsker å rette oppmerksomheten mot kvaliteten i spesialisthelsetjenestene, og arrangerer i forbindelse med årsmøtet 21. og 22. april seminaret Kvalitet i drift – hva skjer med kvaliteten i spesialisthelsetjenesten? Seminaret finner sted i Store Auditorium på Ullevål universitetssykehus i Oslo.

Det er åpent for alle Ylfs medlemmer. Invitasjon er lagt ut på Ylfs hjemmesider (www.legeforeningen.no/index.gan?id=62448). Utgiftene dekkes over utdanningsfond I ved fellesregning fra Ylf. Kursavgiften på kr 1 200 må dekkes av den enkelte deltaker dersom arbeidsgiver ikke dekker avgiften. Kurstimene er godkjent tellende som valgfritt kurs til alle spesialiteter.

Anbefalte artikler