Dermatologisk(e) murstein(er)

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bolognia, Jean L.

Jorizzo, Joseph L.

Rapini, Ronald P.

Dermatology

2 460 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby, 2003. 2 bd. Pris USD 299

ISBN 0-323-02409-2

Autoritative oppslagsverk innen medisinske fagområder kan opparbeide seg et særlig godt renommé og komme i nye opplag og reviderte utgaver over mange tiår. Innen dermatologi har bøkene av engelskmannen Rook, tyskeren Braun-Falco (særlig den engelske versjonen) og amerikaneren Fitzpatrick fått en slik posisjon. Det er ikke lett å introdusere et helt nytt oppslagsverk med denne konkurransen, men forlaget Mosby forsøker.

Deres Dermatology består av to bind, begge svært brede og tykke. De til sammen mer enn 280 forfatterne er et A-lag innen internasjonal dermatologi. I større grad enn i de andre nevnte oppslagsverkene er det lagt vekt på en delikat layout og mer moderne pedagogiske virkemidler som tekstrammer med korte strekpunkter om kapitlenes hovedbudskap og en ganske omfattende bruk av farget rasterbakgrunn, flytdiagrammer og illustrative strektegninger. Fargefotografiene, som er en selvfølge i en dermatologisk tekst som denne, er mange og svært gode. En vedlagt CD-ROM inneholder alle fotografiene og diagrammene. Kapitlene om hudkirurgi er spesielt gode og instruktive.

Det ligger svært mye arbeid og en møysommelig og tidkrevende redigering bak et slikt verk. Til tross for gode forsøk er fremstillingen etter mitt syn ikke tilstrekkelig moderne til at verket har vesentlige fortrinn fremfor de allerede etablerte. De to bindene er fysisk svært store og dermed vanskelig å bla i og få oversikt i, selv om begge har en detaljert stikkordliste som omfatter begge bind. Svakhetene med å ha så mange forfattere er åpenbar, slik det ofte kommer frem i bokanmeldelser i Tidsskriftet, og dette verket er intet unntak. Det er mindre stringent redigert enn for eksempel Braun-Falcos bok, som etter mitt syn egner seg bedre som oppslagsverk for travle klinikere. Dessuten er prisen høy.

Anbefalte artikler