m2017/10
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt

Det er ikke skadelig å spise fisk

Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Aktuelt prosjekt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media