Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Mette Kalager

Leder

Sigurd Høye

Brev til redaktøren

Torbjørn Eggebø
Maria Aurora Røset
Ilka Clemens
Karin Deibele
Birgitte Kahrs
Bjørn Hofmann
Ketil Slagstad
Anne-Brita Knapskog
Nenad Bogdanovic
Erlend Hem

Kommentar og debatt

Solveig Thorp Holmsen
Tina Bakkebø
Maria Seferowicz
Kjetil Retterstøl
Helle K. Knutsen
Anne-Lise Brantsæter
Helle M. Meltzer
Margaretha Haugen
Janneche Utne Skåre
Anne-Katrine Lundebye
Livar Frøyland
Gro-Ingunn Hemre
Jan Alexander
Karl Erik Müller
Ingrid Neteland
Carl Tollef Solberg
Eirik Hornes Halvorsen
Gunnar Schwebs
Harald Schrader
Jan O. Aasly
Thomas Bøhmer
Knut Øymar
Ingvild Bruun Mikalsen
Torbjørn Nag
Thomas Halvorsen
Suzanne Crowley
Siri Lill Thowsen
Per Overrein

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Martin Hotvedt

Originalartikkel

Inger Johanne Bakken
Knut-Arne Wensaas
Gry Marysol Grøneng
Atle Fretheim
Camilla Stoltenberg
Knut Inge Klepp
Siri Eldevik Håberg
Simon Øverland
Aase Serine Devold Pay
J. Frederik Frøen
Anne Cathrine Staff
Bo Jacobsson
Håkon K. Gjessing

Oversiktsartikkel

Astrid Berild
Kirsten B. Holven
Stine M. Ulven

Aktuelt prosjekt

Thomas de Lange
Kristin Ranheim Randel
Anna Lisa Schult
Markus Dines Knudsen
Benedicte Kirkøen
Edoardo Botteri
Paula Berstad
Anita Jørgensen
Giske Ursin
Michael Bretthauer
Geir Hoff

Medisinen i bilder

Mari Kathrine Sand
Tore Taksdal Stubhaug
Øystein Kalsnes Jørstad

Noe å lære av

Hanne Indermo Solhaug
Rosalie Broekhof
Kari Bruheim
Mathis Heibert
Sara Germans Selvik

Språkspalten

Michael Bretthauer
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Annetine Staff
Ellen Bøhmer
Geir Høgalmen
Stian Wendelborg

Legelivet

Frederik Emil Juul
Anne Lise Ording Helgesen

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Shruti Sharma
Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik

Gjesteskribent