Bosted nær biltrafikk gir økt risiko for demens

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

De som bor nær en hovedvei med stor biltrafikk, har høyere risiko enn andre for å utvikle demens. Dette viser en studie fra Canada. For multippel sklerose og Parkinsons sykdom var det ikke noen slik sammenheng.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

I en stor studie i Canada ble 4,4 millioner mennesker i alderen 20 – 50 år og 2,2 millioner i alderen 55 – 85 år fulgt fra 2001 til 2012 for insidens av henholdsvis multippel sklerose og demens og Parkinsons sykdom (1). I oppfølgingstiden ble det registrert nesten 250 000 personer med demens, nesten 10 000 med multippel sklerose og noe over 30 000 med Parkinsons sykdom. Justert hasardratio for demens var 1,07 (95 % KI 1,06 – 1,08) for dem med bolig under 50 meter fra hovedvei, 1,04 (95 % KI 1,02 – 1,05) ved bolig 50 – 100 meter fra hovedvei og 1,02 (95 % KI 1,01 – 1,03) ved bolig 100 – 200 meter fra hovedvei (p for trend = 0,0349). Det ble ikke påvist noen slik sammenheng for multippel sklerose og Parkinsons sykdom.

– Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom demensrisiko og trafikkeksponering og urbant bosted, men det er uklart hva som er de egentlige risikofaktorene, sier Geir Selbæk, som er psykiater og forskningssjef i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. – I vestlige land er insidensen av demens fallende, så det må være noen faktorer som har utlignet en eventuell negativ effekt av økt trafikkeksponering. I denne type studier har man få muligheter for å justere for andre mulige risikofaktorer. Men studien er godt gjennomført og nok et eksempel på hva man kan få ut av gode registre, sier Selbæk.

Anbefalte artikler