Fotodynamisk behandling av vulvasykdom

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lokalt påført fotosensibilisator og bestråling med rødt lys ser ut til å være en trygg og effektiv behandling ved genital erosiv lichen planus hos kvinner.

  Anne Lise Ording Helgesen. Foto: Fototeknisk avdeling, Oslo universitetssykehus
  Anne Lise Ording Helgesen. Foto: Fototeknisk avdeling, Oslo universitetssykehus

  Hudsykdommen lichen planus kan gi genital slimhinneaffeksjon med erosjoner. Genital erosiv lichen planus hos kvinner gir smerter og nedsatt seksuell funksjon og kan føre til arrdanning, synekier og vaginal obliterasjon. Behandlingsmulighetene er begrenset, mest brukt er intermitterende lokalbehandling med potente steroider. Fotodynamisk behandling med bruk av fotosensibilisator og bestråling benyttes i økende grad mot enkelte maligne og inflammatoriske sykdommer i hud og slimhinner.

  I mitt doktorarbeid gjennomførte vi en klinisk kontrollert studie der pasienter med genital erosiv lichen planus ble randomisert til enten én sesjon med vulvovaginal fotodynamisk behandling (n = 20) eller daglig lokalbehandling med steroider i seks uker (n = 20). Tre pasienter i steroidgruppen trakk seg etter 1 – 3 uker. Etter seks og 24 uker var det ingen signifikante forskjeller i reduksjon av klinisk skår eller symptomskår mellom de to gruppene. Gruppen med fotodynamisk behandling rapporterte mindre bruk av topikale steroidpreparater i uke 7 – 24. Enkelte pasienter i denne gruppen anga noe smerte og ubehag av prosedyren, men bivirkningene var få og milde.

  Basert på denne studien mener vi at vulvovaginal fotodynamisk behandling er en gjennomførbar, effektiv og trygg behandling hos kvinner med genital erosiv lichen planus.

  Disputas

  Anne Lise Ording Helgesen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.10.2016. Tittelen på avhandlingen er Vulvovaginal photodynamic treatment in genital erosive lichen planus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media