Klar til dyst i Ålesund

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

Det er mai. Det er vår. Jeg gleder meg til landsstyremøte. Det er en fin tradisjon at vi annethvert år flytter oss fra hovedstaden og til ulike deler av landet. Omkranset av Jugend-arkitektur og sjøfartshistorie, er møtet denne gangen midt blant øyer, fjorder og fjell i Ålesund. Det er akkurat der vi liker oss – både høyt og lavt!

Og som alltid er det de brennhete sakene som skal debatteres. Vi skal ha arbeidslivsdebatt. Vi skal diskutere forskjeller i helsevesenet. Landsstyret skal ta stilling til hvordan kommunehelsetjenesten skal ledes og hvordan sykehusene skal organiseres. Vi skal også utvikle vår egen organisasjon. Dette blir spennende dager, som skal toppes med valg. Jeg er helt sikker på at Møre og Romsdal legeforening har laget flotte rammer for denne festen.

Det har vært litt av et år for Legeforeningen. Vi står i en brytningstid. Vi har hatt tidenes lengste legestreik i sykehus. Spesialistutdanningen gjennomgår omfattende endringer. Fastlegetjenesten er under press, og ytringsfriheten oppleves truet for mange av våre tillitsvalgte. Jeg siterte en tidligere engelsk statsminister i min tale til landsstyret på Soria Moria i fjor «Du må ofte kjempe et slag flere ganger for faktisk å vinne». Det er denne foreningen rede til.

Det er en sterk og samlet forening som møtes i Ålesund. Vi oppnådde massiv støtte i befolkningen for streiken. Vårt budskap om kollektivt vern ble forstått. Vi har i praksis forhindret utrullingen av individuelle arbeidsplaner i helseforetakene. Akademikerfellesskapet er styrket og den nye lederen kommer fra våre rekker. Vi har etablert viktige allianser i fagbevegelsen, og vi syns godt på den helsepolitiske arenaen. Siden vi sist var samlet til landsstyremøte på Soria Moria har vi fått 1 060 flere medlemmer. Vi rekrutterer godt.

Legeforeningens rolle som profesjonsforening er styrket. Vi har god dialog med departementet for å følge opp primærhelsemeldingen og helse- og sykehusplanen. Vår rolle som uavhengig faglig aktør i spesialistutdanningen er forskriftsfestet. Vi videreutvikler den fagmedisinske aksen for å tydeliggjøre de fagmedisinske foreningenes rolle.

Legeforeningen har en lang og god tradisjon for å lage solide rapporter som danner grunnlag for vår politikkutvikling. Menon-rapporten om sykehusøkonomi har skapt nødvendig debatt og vil være et viktig bidrag til å bringe helse inn i valgkampen. Vi vil utarbeide en tilsvarende rapport om økonomien i primærhelsetjenesten. Sammen med vår rapport om ledelse og portvokterfunksjonen gir dette et godt kunnskapsgrunnlag for å styrke de medisinske tjenestene i kommunen.

Legeforeningen har mange utvalg og foreninger. Jeg ønsker sterke organisasjonsledd og tillitsvalgte, som tar ansvar for utviklingen av helsetjenesten. Legeforeningen skal tale med sterk stemme i de viktige sakene. Sentralstyret har i disse to årene vært et godt team som har utviklet foreningens politikk og levert godt på de fire satsingsområdene. Jeg er takknemlig for den innsatsen som dere alle har lagt ned og som gjør denne foreningen til en betydningsfull og sterk profesjonsforening for våre medlemmer!

Vi gir oss aldri. Godt landsstyremøte!

Anbefalte artikler