Kasteballen

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Langvarige arbeidsmiljøproblemer ved Psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, fører nå til at avdelingen blir splittet opp. En av tjenestene som skal flyttes er Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, som ledelsen først forsøkte å flytte til avdeling for nevrohabilitering. Det mente ledelsen ved denne avdelingen var faglig uforsvarlig. Det er kanskje ikke så rart – deres målgruppe er i hovedsak psykisk utviklingshemmede. Nå tyder mye på at tjenesten kan bli lagt inn under nevrokirurgisk avdeling.

Transpersoner er en av helsevesenets aller svakeste grupper – utsatt for fordommer, hets og marginalisering i samfunnet og ofte for faglig inkompetanse i helsevesenet. Transpersoner har behov for tverrfaglig sexologisk kompetanse fra mange ulike spesialiteter. Men de trenger verken nevrohabilitering eller nevrokirurgi. Igjen blir de svakeste blant oss kasteballen.

Anbefalte artikler