E. Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren

Arild Bjørndal har sendt inn en kommentar til Erlend Hems artikkel om riktig skrivemåte for sykehusnavn i Tidsskriftet nr. 5/2017. Bjørndal spør om Helse Sør-Øst er riktig skrivemåte.

Skrivemåten Helse Sør-Øst er ikke i tråd med rettskrivningsreglene (1). Jeg vet ikke hvorfor helseforetaket har valgt denne skrivemåten, og det kunne jo være interessant å spørre dem om grunnen. Problemstillingen gjelder også andre helseforetak: Både Helse Vest og Helse Nord har valgt skrivemåter som avviker fra rettskrivningsreglene. Helse Midt-Norge er uproblematisk siden Midt-Norge er en landsdel og dermed et egennavn.

Det er faktisk mulig å få til dette riktig. Skatteetaten bruker Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord for regioninndelingene i organisasjonen (2). Det samme gjør Bufetat med benevnelsene Bufetat, region sør, Bufetat, region øst osv (3).

1

Stor og liten forbokstav. Statsspråk 2015, nr. 3, side 3. www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Statssprak/statssprak-32015/stor-og-liten-forbokstav (27.4.2017).

3

Bufetats regionkontorer. https://www.bufdir.no/Kontakt/Bufetat_regionkontorer/ (27.4.2017).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler