Liten ved fødselen – årsaker og konsekvenser

Tormod Rogne Om forfatteren
Artikkel

Høy glukosetoleranse og vitamin B12-mangel i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet er lite ved fødselen. De som er født små på grunn av dårlig fostervekst, har størst risiko for nedsatt IQ og lite hjernevolum.

Tormod Rogne. Foto: Privat

Å være født liten i forhold til svangerskapslengden (small for gestational age, SGA) kan forårsake senere sykelighet og dødelighet. Derfor er det viktig å redusere risikoen for dette, men det er uklart hvordan glukosetoleranse og vitamin B12-nivå i svangerskapet henger sammen med barnets størrelse ved fødselen.

I mitt doktorarbeid fulgte vi, beskrevet i den første av tre artikler, 855 svangerskap. Vi fant nedsatt fostervekst i svangerskapene med høyest glukosetoleranse. I en systematisk oversiktsartikkel av 18 studier gjorde vi metaanalyser basert på rådata og fant at vitamin B12-mangel var assosiert med 21 % økt risiko for å føde før termin. 188 barn som ble fulgt etter fødselen er beskrevet i en tredje artikkel. De barna som ble født små på grunn av hemmet fostervekst – men ikke de med normal fostervekst som var små ved fødselen – hadde lavere utførings-IQ ved fem og ni års alder og mindre thalamus og hvit substans i lillehjernen ved 15 års alder enn barn som var normalt store ved fødselen.

Våre funn kan tyde på at man bør følge mors glukosetoleranse i svangerskapet tettere og vie de barna som er født små på grunn av hemmet fostervekst, ekstra stor oppmerksomhet. Selv om vitamin B12-mangel var assosiert med økt risiko for tidlig fødsel, kan dette skyldes andre faktorer. Før vi kan anbefale supplement av vitamin B12 i svangerskapet, må det gjøres randomiserte, kontrollerte studier.

Disputas

Tormod Rogne disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15. desember 2016. Tittelen på avhandlingen er Causes and consequences of small size at birth – maternal glucose tolerance and vitamin B12 levels in pregnancy, and later brain volumes and cognitive function in the offspring.

Anbefalte artikler