Spesialistgodkjenning – et hjertesukk

Eirik Hornes Halvorsen, Gunnar Schwebs Om forfatterne
Artikkel

Det er behov for flere spesialister i både radiologi og andre fag i Norge, og spesialister i overlegestillinger er sykehusenes viktigste ressurs. Det er derfor uforståelig at spesialistgodkjenningsprosessen i Helsedirektoratet er så lang og tung som den er i dag.

Etter fullført tellende tjeneste og gjennomførte kurs sendes søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet via Altinn.no. Attestasjon på tjeneste og kurs skannes og legges ved, for radiologi også en utdatert sjekkliste med undersøkelser og prosedyrer, blant annet «Angiografi og -plastikk av koronararterier», som for lengst er overtatt av kardiologene, og «Lumbosacral radikulografi», som de færreste nyutdannede radiologer har noe forhold til.

For å få sendt søknaden må søkeren betale et «behandlingsgebyr» på hele 4 500 kroner. Man får opplyst at saksbehandlingstiden er minimum fire måneder. Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon eller Legeforeningen anmodes om faglig uttalelse til søknaden, skjer dette først etter nær fire måneder. Til sammenligning kommer den faglige uttalelsen fra Legeforeningen, som sannsynligvis i praksis avgjør saksbehandlingen, etter 14 virkedager. Tilsynelatende blir altså søknaden liggende i månedsvis uten i det hele tatt å bli sett på av Helsedirektoratet, slik at den totale saksbehandlingstiden blir unødvendig lang og i mange tilfeller over fire måneder.

Kombinasjonen av det friske gebyret, utdatert sjekkliste og unødvendig lang saksbehandlingstid gjør at hele prosessen er respektløs overfor søkerne. Dette er et eksempel på hvordan byråkrater legger føringer for vårt arbeid, med sin mangel på faglighet og sin lite smidige arbeidsmåte. Her bør Legeforeningen snarest komme på banen og kreve lavere gebyr og kortere saksbehandlingstid.

Anbefalte artikler