Metalegevakt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hansen, Elisabeth Holm

  Hunskår, Steinar

  Legevaktarbeid

  En innføringsbok for leger og sykepleiere. 387 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 469

  ISBN 978-82-05-48460-3

  Fra Gyldendal Akademisk har det kommet en bok om legevaktmedisin som vil være lett synlig i bokhyllen. Omslaget er passende nok neongult og beredskapsaktig. Det er første gang vi har en norsk bok dedikert til legevakten, og den fyller fint en hittil tom nisje.

  Fremfor å være en medisinsk lærebok tar den for seg legevaktens rolle, rammer, pasientgrupper, ledelse, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling og tanker om fremtiden. Noen kliniske kasuistikker er det også, men mer for å belyse pasientforløpene. Den er logisk inndelt, lettlest, delvis illustrert, og med flere tabeller, slik vi er vant til fra medisinske bøker fra samme forlag.

  Det mest fornøyelige å lese var refleksjonene rundt hva som er spesielt med legevakt kontra allmennpraksis og sykehus hva gjelder diagnostikk og behandling. På legevakt er man opptatt av å løse de oppgavene som ikke med forsvarlighet kan vente, og det synes jeg forfatterne drøfter godt. Omtale av begreper innen beslutningskompetanse (positiv- og negativ prediktiv verdi, pre- og posttest med mer) og verdier av kliniske og supplerende undersøkelser er spesielt solid. Utgivelsens mål er angitt blant annet å skulle forene de ulike faggruppene som sykepleiere, legevaktleger, turnusleger og paramedics i en felles tanke om å gi best mulig pasientopplevelse og kvalitet. Dette tror jeg den vil få til.

  Jeg savner mer omtale av det nye nødnettet og praktisk bruk av dette som legevaktlege. Videre er det mange praktiske aspekter og refleksjoner rundt legevaktdrift i fjernere distrikter som godt kunne vært tatt opp. Den er nok også mindre relevant for medisinstudenter.

  I det store og hele var dette en kjekk bok å lese da jeg jobbet som legevaktlege. Den er nok desto mer verdifull for sykepleieren jeg hadde foran meg i frontlinjen. Da jeg tittet innom vaktrommet på min siste vakt nylig lå Legevaktarbeid så i hyllen hennes også.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media