E. Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Michael Bretthauer spør om hva data sharing bør hete på norsk. Svaret står i ordboken: datadeling (1). Oversettelsen ligger tett opp til det engelske originaluttrykket, og da kan sjansene være gode for at den blir tatt i bruk. Retriever, en søketjeneste for aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, gir omtrent 180 treff på datadeling, så det er godt etablert i norsk.

Vi har mange eksempler på at sharing greit kan oversettes med deling på norsk, for eksempel delingsøkonomi (sharing economy), markedsdeling (market sharing), erfaringsdeling (experience sharing), fildeling (file sharing), delingskultur (culture of sharing) osv. (2).

Både det norske ordet dele og det engelske share har mer enn én betydning. I norsk kan vi helt konkret stykke opp en helhet i to eller flere deler, for eksempel når vi deler et brød eller en kake. Men vi kan også dele på noe vi har sammen, som når vi deler bord og seng eller sorger og bekymringer (3). Datadeling brukes altså i denne siste betydningen. Slik er det også i engelsk. Hvis vi deler en bil, share a car, mener vi ikke at farkosten blir delt opp i biter, men at vi er flere om å bruke den – vi deler kort og godt på den. På samme måte deler vi på dataene i datadeling.

Anbefalte artikler