Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Genetisk overføring av antigenreseptorer til T-celler gir håp om mer effektivt kreftbehandling.

Genetisk modifiserte T-celler for behandling av pasienter med malign B-cellesykdom har i flere studier vist svært lovende resultater. Ved hjelp av virus overføres for eksempel gener som koder for kimære antigenreseptorer (chimeric antigen receptors; CARs) til pasientens T-celler. Disse antigenreseptorene er målrettet mot det B-cellespesifikke CD19-proteinet. Ved reinfusjon av slike T-celler vil mange pasienter kunne kureres.

I en ny studie ble kimære antigenreseptorer introdusert i T-celler på en ny måte, nemlig ved bruk av CRISPR-cas9-metoden, som er en måte å endre gener på (1). Denne formen for genredigering har fått mye oppmerksomhet innen biomedisinsk forskning de siste årene.

Ved å lage et målrettet dobbeltbrudd i DNA fikk man satt inn den aktuelle CAR-sekvensen i den normale T-cellereseptorsekvensen. Dermed oppnådde man at T-cellen kun produserte en ny type immunreseptor og ikke den endogene T-cellereseptoren. Transfusjon av slike genmodifiserte T-celler hadde mye bedre effekt mot lymfoblastisk leukemi hos mus enn de T-cellene man tidligere brukte.

– Denne studien viser fordelene ved en presis genoverføring der man samtidig oppnår å sette inn nye gener og slå ut bestemte gener, sier Johanna Olweus, som er professor og leder av K.G. Jebsen Senter for immunterapi mot kreft ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. – På den måten får de genmodifiserte T-cellene ikke bare én, men flere nye egenskaper. I tillegg åpner denne teknologien for at gener overføres uavhengig av viruspartikler. Dette gir håp om at genterapi kan komme mange flere pasienter til gode, fordi det kan bli en enklere og mindre kostbar behandling. For at så skal skje må regulatoriske myndigheter jobbe sammen med forskerne om å etablere gode kliniske studier. En generell frykt for genterapi må ikke stå i veien for pasientens beste, sier Olweus.

Anbefalte artikler