– Arrangementer «sprer ringer i vannet» og skaper engasjement

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

Møre og Romsdal legeforening er ikke en «suksesshistorie», mener leder Bjarne Storset. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er mye som fungerer godt i foreningen hans.

Hvert år tar Bjarne Storset turnusleger med seg på hyttetur. Nå er han glad for å kunne invitere tillitsvalgte fra hele landet til Møre og Romsdal. Foto: Privat.

– I mai arrangerer dere årets landsstyremøte i Ålesund. Hvordan vil du beskrive Møre og Romsdal legeforening med ett ord?

– Engasjement. Vi har aktive tillitsvalgte og er for eksempel en av de lokalforeningene som holder flest kurs i året.

– Hvorfor engasjerer du deg?

– Jeg fikk tidlig i karrieren se hvor viktig de tillitsvalgte er for å ta vare på medlemmenes interesser. På 90-tallet hadde vi rekrutteringsproblemer i kommunen jeg jobber i. Ingen søkte seg til oss og vi gikk med vakanser. Lokalforeningen fikk på plass en avtale som gjorde at vi fikk rekruttert nye leger. Det var mitt første møte med et oppegående tillitsvalgtapparat. Da jeg senere ble spurt om å bli tillitsvalgt, sa jeg ja fordi jeg gjerne ville gi noe tilbake.

– Du er også leder av regionutvalget for Midt-Norge, som blant annet står bak flere gode samarbeidsarenaer. Kan du fortelle litt om dette?

– Hvert år arrangerer vi en helsepolitisk konferanse. Det er et samarbeid mellom regionutvalget og Helse Midt-Norge. Det er en fin arena å møtes på, slik at vi kan definere felles mål og ha konstruktive meningsutvekslinger. Her får vi også inn gode innledere fra Legeforeningens sentralstyre. I år ble konferansen holdt for niende gang.

– Dere er også med på å arrangere den årlige konferansen på Hurtigruten?

– Ja, Hurtigrutekonferansen arrangeres av fylkeslag i Midt- og Nord-Norge. Det er et fint møtested for lokale tillitsvalgte og for Legeforeningen sentralt. Her tas det opp helsepolitiske temaer og holdes kurs. Slike arrangementer «sprer ringer i vannet» og skaper mer engasjement i lokalforeningene.

– Dere får til mye lokalt?

– Ja, men jeg vil ikke betegne arbeidet vårt som en «suksesshistorie.» Vi jobber jevnt og trutt. Mange av oss har ikke allokert tid til dette, men bruker av helger og fritid. Likevel har vi klart å beholde engasjement og kontinuitet. Vi har nær hundre prosent oppslutning på styremøtene.

– Vanskelige saker kan utfordre slike samarbeid. I Møre og Romsdal har det nylig vært en opphetet debatt om lokaliseringen av det nye fellessykehuset. Hvordan har dere forholdt dere til det?

– Det er utfordrende når man skal legge ned to sykehus og plassere et nytt sykehus bynært til en av byene. Siden tomtealternativene var så likeverdige, ble det en veldig utfordrende prosess som skapte sår. Vi har jobbet mye med å ha en god tone og et godt samarbeid i styret. Vi håper at styret var en modererende faktor i prosessen. Vi fikk god støtte fra presidenten og sentralstyret.

– Engasjementet ditt gjelder ikke bare de store helsepolitiske sakene. Det går også rykter om at du er opptatt av å ta godt vare på unge, ferske leger – ved å ta dem med på hyttetur?

– Ja, jeg er veileder for turnusleger i allmennpraksis på Nordmøre og pleier å ta dem med i to dager på hytta i Trollheimen som start på veiledningen. Vi ser at dette er en fin arena for å bli godt kjent og trygge på hverandre når man drøfter utfordrende problemstillinger som turnusleger opplever – om man er i by eller på Smøla i havgapet. Det er viktig for trivselen i distriktsturnus å få dele erfaringer og knytte tettere bånd til andre i samme situasjon.

– Hva får du selv igjen for å ta med turnuslegene på tur?

– I 1998 sa jeg ja til å ha denne jobben i to år. Nå har jeg hatt den i nesten 20. Det er trivelig å veilede unge, engasjerte kollegaer, og å treffe igjen kolleger som setter stor pris på samlingene de var med på for mange år siden.

– Hva er viktigst for deg som vert for årets landsstyremøte?

– At alle føler seg velkomne til Ålesund. Det blir noen intense dager med mange viktige saker. Vår oppgave er å lage en fin ramme, både sosialt og ellers.

Anbefalte artikler