Suksesslegevakt på fire hjul

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

På Nedre Romerike reiser legevakten ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Samarbeidspartnere i kommunen og pasientene er storfornøyde.

STOLTE: Sykepleier Eivind Sogn (t.v.), lege Hossein Sohrabi, sykepleier Elisabeth Akerlie Jensen og lege Elyas Masoudi viser stolt frem den nye legevaktbilen. Foto: Tonje Lorem, Skedsmo kommune

– Dette er en svært effektiv måte å jobbe på. Vi har mer utstyr i bilen enn på selve legevakten. Via journalsystemet kan vi lese anamnesen på laptopen på vei til pasienten. Vi skriver journalen rett etter sykebesøket og sender eventuell henvisning til Ahus og epikrise til fastlege sier lege Kiana Kasiri.

Kasiri jobber 50 prosent som overlege tilknyttet administrasjonen ved Nedre Romerike legevakt og 50 prosent som fastlege i Skedsmo kommune. Hun forteller at målsettingen med legevaktbilen er å ha bedre mulighet til å utrede og behandle pasienter hjemme.

– Det gir trygghet for pasienten og vi kan unngå en del sykehusinnleggelser.

Eksplosiv vekst i antall sykebesøk

120 000 innbyggere sogner til legevakten som er stasjonert i Skedsmo kommune. Kommunen selger tjenesten til nabokommunene Lørenskog, Rælingen, Fet og del av Enebakk. Legevaktbilen samarbeider med de hjemmebaserte tjenestene, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og ambulansetjenesten.

Bilen er i drift daglig fra 0830 til 2230 og er bemannet med en lege og en sykepleier. Seks fast ansatte leger med erfaring fra allmennmedisin og femten erfarne sykepleiere med bakgrunn fra legevakt/akuttmedisin sørger for bemanningen

– Vi reiser på mange flere sykebesøk nå enn før. Legevaktbilen hadde 280 sykebesøk den første måneden den var i drift. Det er omtrent halvparten av antall sykebesøk i hele 2016, sier Kasiri.

Flere faktorer spilte inn før kommunen tok den endelige beslutningen om en legevakt på hjul.

– Vi hadde tenkt tanken en god stund, men da akuttmedisinforskriften påla oss nye oppgaver nesten samtidig som Ahus la ned sin skadelegevakt, fikk vi et spark bak, sier hun.

Kommunen har fått mange gode råd og anbefalinger av Asker og Bærum som allerede har legevaktbil.

Mange varierte oppdrag

Så langt har den rullerende legevakten håndtert kateterisering, suturering i hjemmet, respirasjonsbehandling, vurdering av falltendens og av fallskader, av infeksjoner og av nedsatt bevissthet, psykiatrivurdering i hjemmet, syning av mors hjertestans, knivstikking og fødsel.

– Dette er så gøy. Kun etter få måneders drift har vi fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på den mobile legevakten fra både pasienter og de kommunale tjenestene vi samarbeider med, sier Kasiri.

Et eksempel til etterfølgelse

Både Akuttutvalget og Legeforeningen har foreslått at legevakter bør ha tilgang til utrykningskjøretøy. President Marit Hermansen mener legevaktene må rustes til å ivareta pasienter som kommer på legevakten i tillegg til å rykke ut og dra på sykebesøk.

– Det holder ikke å forskriftsfeste krav om flere utrykninger og sykebesøk uten å følge opp med bil og utstyr. Erfaringene fra Nedre Romerike viser at legevaktbil burde vært standard på alle store legevakter, understreker hun.

Anbefalte artikler