Minneord

Artikkel

Jakob Egil Almås var født 3. desember 1948 og døde 8. mars 2017.

Vi savner deg, gode kollega og venn. Sykdommen din kom brått og brutalt. Fra å være på jobb daglig, med faglig dyktighet og sterkt og tydelig engasjement, var du plutselig borte fra avdelingen. Vi har hatt de siste månedene til å tenke på hvordan vi som avdeling og kollegium kunne uttrykke vår takknemlighet for det du har gjort både faglig og kollegialt i alle de årene du har vært ansatt ved avdelingen i Arendal.

Det var i 1993 du kom til gynekologisk/obstetrisk avdeling ved Aust-Agder sentralsykehus i Arendal fra Kirkenes sykehus, etter mange år på Stord og også i Tønsberg og Kristiansand. Noen av oss har kjent deg siden den gang. Du var allerede da sterkt engasjert i problemstillingen infertilitet, og det er ikke få par du i årenes løp har hjulpet til å få de barna de ønsket seg. Mange koselige kort og gaver har du fått fra takknemlige små og store pasienter. Dine operative ferdigheter kom raskt til syne, og laparoskopisk kirurgi ble ditt spesialfelt. Samtidig var du med på å ta opp vaginalkirurgien, inkludert vaginal hysterektomi. I tillegg til klinisk arbeid engasjerte du deg i tillitsvalgtarbeid og i organiseringen av gynekologisk avdeling og poliklinikk.

Du var i det hele tatt under hele din karriere opptatt av å stå i det offentlige helsevesenets tjeneste – det står det stor respekt av. Mange ville gitt seg før, men din glede og ditt engasjement for jobben og faget var alltid synlig. Ditt vestlandske lynne, dialekt og stemme var tydelig og ærlig.

Dette og mye mer vil vi takke deg for, Jakob. Du bar din sykdom med styrke og verdighet. Da behandlingen ikke hadde den effekten vi hadde håpet, aksepterte du sammen med din kjære Kirsten på beundringsverdig vis din skjebne og ga oss inkluderende og meningsfylte samtaler. Musikken og sangen ga deg gleder som du også delte med oss.

Vi lyser fred over ditt minne med en strofe fra en av dine kjæreste sanger:

Å leva, det er å elska, det beste di sjel fekk nå;

å leva, det er i arbeid, mot rikare mål å trå.

Kolleger og venner ved gynekologisk avdeling/fødeavdelingen ved Sørlandet sykehus, Arendal

Anbefalte artikler