Flere stiller til gjenvalg

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Et av høydepunktene på årets landsstyremøte er valgene. I år er det valg både til sentralstyret, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Rådet for legeetikk.

Ivar Halvorsen leder arbeidet i valgkomiteen for nytt sentralstyre. Han forteller at de har mange gode kandidater.

– Det er attraktivt å sitte i sentralstyret, og for mange oppleves en periode for kort. Flere av dagens medlemmer har derfor gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette en periode til. Det gjelder også sittende president Marit Hermansen, sier Halvorsen.

Når Tidsskriftet går i trykken har komiteen ennå ikke foretatt innstilling. Halvorsen forteller at komiteen har vært i arbeid en god stund, men at fristen for å komme med forslag til kandidater er forlenget noe i påvente av valgene i de store yrkesforeningene.

– Å sette sammen et velfungerende sentralstyre kan være en litt vanskelig kabal. Vi har et ansvar for å se helheten, og vi må greie å få til en god total løsning der det både tas hensyn til fag, kjønn og geografi, sier han.

Sentralstyrets valgperiode er to år, og per i dag har Christian Grimsgaard (Overlegeforeningen) og Kari Sollien (Allmennlegeforeningen) meldt at de går ut av sentralstyret, begge etter flere perioder.

Valgkomiteen består av Ivar Halvorsen (leder), Arne Refsum og Tilde Broch Østborg.

Valg til Rådet for legeetikk og SOP

I år skal det også velges nye styremedlemmer til Rådet for legeetikk og til SOP. Det er sentralstyret som innstiller kandidater til disse vervene.

Legeforeningens generalsekretær Geir Riise kan melde om stort engasjement for vervene.

– Vi har fått mange gode forslag, og jeg er overbevist om at vi får på plass et godt styre i SOP og et velfungerende legeetisk råd, sier Riise.

Medlemmer til Rådet for legeetikk velges for fire år, men det nye rådet trer først i kraft fra 1.1. 2018.

SOPs styre består av fem medlemmer som også velges for fire år. Leder og tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av landsstyret Det femte medlemmet med varamedlem oppnevnes av staten ved ansvarlig departement. Styret velger selv nestleder.

Anbefalte artikler