Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Jan Martin Maltau
Ola H. Skjeldal
Magnhild Rasmussen

Medisin og vitenskap

Torstein Vik
Marit S. Skrove
Henrik Døllner
Gunnar Helland
Gaute Døhlen
Teresa Farstad
Karl O. Nakken
Olaf Henriksen
Geir K. Røste
Rasmus Lossius
Ulrike Waje-Andreassen
Lars Thomassen
Alf Inge Smievoll
Roy M. Bremnes*
Fred R. Hirsch*
Erik Pomp

Tema

Kjell Arne Johansson
Christian Ohldieck
Margrethe Aase
Edvin Schei

Kommentar og debatt

Ragnvald Bjørgaas Petersen
Camilla Sigfrid Jørgensen
Line Ytterland Tveter
Mari Kopreitan Nordseth
Anne Kjersti Befring
Lars Duvaland
Trond P. Leren
Serena Tonstad
Leiv Ose
Sven M. Carlsen
Irene Hetlevik
Trond P. Leren
Serena Tonstad
Leiv Ose
Pål Smith
Bjarte Sanne
Alv A. Dahl
Grethe S. Tell
Finn F. Sommer
Anders Bærheim
Edvin Schei
Eivind Meland
Arvid Mikelsen
Harald Åsheim
Kjell Bjørgvin Nilsen
Harald Stordal
Konny Johansen

Nyheter og reportasjer

Karsten Midtvedt
Tore Midtvedt
Ragnhild Ørstavik
Odd Kildahl-Andersen
Tidligere kolleger ved Horten sykehus

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen