P. Smith svarer:

Pål Smith Om forfatteren
Artikkel

Lederartikler i Tidsskriftet skal blant annet kommentere artikler som kan ha et kontroversielt innhold. Innlegget til Trond Leren og medarbeidere tyder i hvert fall på at jeg har lyktes i så måte. Nå er ikke uenigheten mellom oss så stor når vi kommer til bunnlinjen, men jeg synes nok at Carlsen & Hetleviks artikkel (1) påpeker noe som blir viktigere og viktigere etter hvert som gentestingen muliggjør identifikasjon av stadig flere gener assosiert med sykdom. Et arveanlegg er ikke en sykdom i seg selv, heller ikke det umiddelbare genetiske uttrykk. Derimot er det neppe særlig uenighet om at det er konsekvensen av genuttrykket som er avgjørende. Jeg har understreket at man må være åpen for at moderat hyperlipidemi kan være mindre farlig hos personer fra slekter med lav forekomst av hjerte- og karsykdom, og at dette kunne bety at en aggressiv gentesting kunne stigmatisere individer med svært lav sykdomsrisiko. Her er jeg enig med Carlsen & Hetlevik (1).

Min lederartikkel skulle ikke være et korstog mot de diagnostiske og terapeutiske landevinninger vi har sett på lipidområdet gjennom den siste dekaden. Jeg har oppfordret til en debatt på grunnlag av en kritisk oversiktsartikkel. Den debatten synes jeg fortsatt vi bør ta.

Anbefalte artikler