F.F. Sommer svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er glad for dette innlegget, som gir anledning til noen presiseringer. Barn med sansetap skal ha sin medisinske oppfølging der de får den beste hjelpen. Det er antakelig ikke i barneavdelingens habiliteringsteam hvis det dreier seg om et isolert sansetap. Poenget med habiliteringen er at de ulike tjenestene skal samordnes ut fra medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig vinkling. Det er jo nettopp det som skjer når en øre-nese-hals-lege lager tiltak for et barn med hørselstap i samarbeid med audiopedagog, statlige kompetansesentre, lokal helsetjeneste og lokalt pedagogisk miljø, i god barnehabiliteringstradisjon, som Bjørn Modalsli skriver. Dette vil gjelde enten barnet er født med sansetap eller har fått et slikt tap etter sykdom eller skade. Det vil alltid være mulig å hente deltjenester fra barnehabiliteringen uten å overføre det medisinske oppfølgingsansvaret. Der hvor sansetapet er en del av et mer sammensatt bilde, vil det være naturlig å samarbeide med barnehabiliteringstjenesten om koordinering av tiltakene. Avklaring av hovedansvar og delansvar er en naturlig del av dette. I barnehabiliteringen har vi god erfaring med samarbeid med både øre-nese-hals-leger og øyeleger rundt barn der sansetap er en del av problematikken. Noen barn vil få sine sansetap diagnostisert i barnehabiliteringen fordi de er henvist med spørsmål om utviklingsforstyrrelser. Jeg har god erfaring med samarbeid med både øyeleger og øre-nese-hals-leger også når det gjelder disse barna.

  Etter den nye loven om spesialisthelsetjenester har vi i annenlinjetjenesten fått et klarere ansvar for veiledning til kommunene. Dette gjelder alle avdelinger og spesialiteter. Audiopedagoger og synspedagoger er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det er også nødvendig med et ryddig samarbeid med de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene, som har en viktig funksjon i forhold til barn med sansetap.

  Det er ingen uenighet mellom Modalsli og meg i dette. Derimot håper jeg han i artikkelen også leser noe om kommunenes ansvar, og ikke bare den sykehusbaserte barnehabiliteringen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media