Effektiv depresjonsbehandling?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) kalkulerer Bjarte Sanne og medarbeidere de enorme økononiske kostnadene deprimerte pasienter representerer for samfunnet. Artikkelen avsluttes med å peke på behandlingspotensialet som ligger i gruppen udiagnostiserte, ubehandlede og underbehandlede deprimerte pasienter, for ”depresjon lar seg behandle effektivt”. På bakgrunn av min kliniske erfaring og lesing av litteratur om behandling av affektive lidelser virker det overfladisk og lettvint å fastslå at depresjoner effektivt lar seg behandle.

  Litteraturen (2) viser at den best studerte behandlingsmetoden ved depresjoner, den farmakologiske, er effektiv for 50 – 60 % av pasientene med unipolar depresjon. Placebo er effektivt for 20 – 30 %, med høyere placeborespons ved milde depresjoner (3). Sagt på en annen måte regner man med at en tredel av pasientene ikke blir bedre av farmakologisk behandling, en tredel blir bedre av placebo, mens den resterende tredel er den egentlig antidepressive effekt av antidepressiver. I tillegg skal man ta i betraktning at kliniske studier som viser liten eller ingen forskjell mellom aktivt medikament og placebo, har større tendens til ikke å bli publisert. I den senere tid er det også av flere forfattere reist tvil om man oppnår virkelig blindhet i dobbeltblinde studier på antidepressiver (4). Med andre ord kan den virkelige forskjellen i effekt mellom antidepressiver og placebo være enda mindre enn det som fremgår av foreliggende metaanalyser.

  Dette kan utlegges som en depressiv fortolkning av forskningslitteraturen, men etter min erfaring fra 20 år i psykiatrisk poliklinikk samsvarer det bedre med virkeligheten. Noen pasienter opplever god effekt av antidepressiver, mange opplever imidlertid partiell respons eller ingen respons. Dette er ikke overraskende, fordi depresjoners etiologi er heterogen, komorbiditet er vanlig og ofte er depresjoner knyttet til vanskelige og fastlåste livsproblemer.

  I stedet for å bekjenne seg til troen på effektiv depresjonsbehandling er det bedre å fornye den antikke visdom og si at ved depresjoner kan man sjelden helbrede, ofte lindre og alltid trøste – og heldigvis går mange depresjoner over av seg selv, på tross av behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media