Cytokrom P-450 i lever, tarm og mikrober

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  CYP-systemet i leveren er kroppens viktigste mekanisme for metabolisme av legemidler. Forskningsfunn viser at også tarmbakterier kan ha CYP-enzymer, noe som kan komplisere interaksjonsproblematikken ytterligere.

  Artikkel

  John og medarbeidere undersøkte 18 godt karakteriserte stammer av humane tarmbakterier for forekomst av CYP-enzymer (1). Slike enzymer er tidligere påvist hos andre mikrober, men aldri hos tarmbakterier. Ved hjelp av ulike molekylære metoder konkluderer forfatterne med at deres funn «all suggest the presence of a cytochrome P450-like gene in E. aerofaciens». De understreker betydningen funnet vil ha for å forstå rollen tarmbakterier kan ha når det gjelder medikamentnedbryting, og fremsetter også en hypotese om at tilstedeværelsen av CYP-enzymer i humane tarmbakterier kan influere på ekspresjonen til hepatiske CYP-enzymer.

  Plassert i den kliniske hverdagen innebærer deres funn at vi nå må begynne å tenke på at medikamenter som metaboliseres av CYP-systemet, enten de blir gitt per os eller har en enterohepatisk sirkulasjon, kan påvirkes av tarmbakteriene. Bare i løpet av 2001 har det i Tidsskriftet vært flere artikler hvor man har omtalt ulike problemer ved bruk av statiner (2–4).

  Det enkle faktum at det ikke synes å være noen «forskjell i dose for pasienter som nådde behandlingsmålene sammenliknet med pasienter som ikke nådde målene» (4) understreker nåværende problemer med å utrede effekter (og bivirkninger) av CYP-metaboliserte medikamenter. Det at tarmbakteriene kan opptre på denne arenaen innebærer enda en ny vinkling og er både en diagnostisk og ikke minst en terapeutisk utfordring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media