Gratulerer, Magne!

Artikkel

Et enstemmig sentralstyre ansatte 10. mai Tidsskriftets redaktør Magne Nylenna som ny generalsekretær i Legeforeningen. Ingen som har hatt med Magne å gjøre er i tvil om at det er et meget godt valg for foreningen. Om noen har vært i tvil, er det Magne selv.

Tidsskriftets redaktør gjennom 14 år kan ved første møte gi inntrykk av å være litt i største laget, høyrøstet, energisk og verbalt hardtslående. Ved nærmere bekjentskap fylles bildet ut. I forhold til de oppgaver han tar på seg, er han til det ytterste seriøs og vel forberedt, noe som bunner i betydelig ydmykhet. Med hans romslige hukommelse, gode analytiske evner, grenseløse nysgjerrighet og vidgjetne arbeidskapasitet sier det seg selv at Tidsskriftet har hatt den perfekte redaktør.

Som generalsekretær får han bruk for alle disse evnene – men også andre og vesentlige: Han er dypt engasjert i legenes og Legeforeningens rolle i samfunnet, og har god evne til å leve seg inn i hvordan folk har det rundt ham. Skuta har fått en skikkelig kaptein.

Pål Gulbrandsen

Anbefalte artikler