Dopingbok for spesielt interesserte

Artikkel

Boken presenterer en samling foredrag holdt på en konferanse i Los Angeles i 1998. Hensikten der var å kritisk vurdere antidopingarbeidet i olympisk sammenheng. Med dopingavsløringer fra VM på ski i Lahti friskt i minne må boken sies å omtale et meget aktuelt tema.

Doping in elite sports er ført i pennen av mange forfattere. Det er i alt 11 kapitler (foredrag) gruppert i tre hovedtemaer: The science of doping, The history, ethics and social context of doping, The politics of doping.

Boken er lettlest. Den bærer preg av at man har samlet mange som er svært kritiske til mye av antidopingarbeidet, særlig det som IOC har stått for. Den bærer også preg av at alle bidragsyterne alle kommer fra Nord-Amerika. Noen av forfatterne forfekter således et syn på dopingkontroller som er utbredt der, særlig innen profesjonell idrett. De hevder således at ”out-of-competition”-kontroller er et så alvorlig inngrep i den enkeltes frihet at man muligens bør avstå fra dette. Et slikt syn er lite utbredt i Europa. Internasjonalt har utviklingen også gått imot dette synet.

Når det er sagt, gir boken et bredt og i enkelte kapitler nyansert og godt innblikk i mange av dopingarbeidets vanskelige områder. Særlig i kapittel 2 gis en kritisk gjennomgang av ulike sider ved antidopingarbeidet. I kapittel 4 finnes et overblikk over dopingens historie, noe som er interessant lesning. Boken som helhet gir tillike et godt innblikk i hvorfor det etter skandalen i Tour de France i 1998 ble nødvendig å etablere det mer selvstendige internasjonale dopingorganet – WADA.

Boken er trolig av interesse for relativt få norske leger, men kan anbefales for dem som ønsker å sette seg grundigere inn i bakgrunnen for det som skjer i internasjonalt antidopingarbeid.

Sverre Mæhlum

Norsk Idrettsmedisinsk institutt

Oslo

Anbefalte artikler