Forskrivning av sentralstimulerende medikamenter

Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Harald Stordal, Konny Johansen Om forfatterne
Artikkel

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 8/2001 er Dexamin beskrevet som dekstroamfetamin, det skal være racemisk amfetamin.

Anbefalte artikler