Les mer om ...

Artikkel

Cerebral parese

Barn med cerebral parese har mange problemer knyttet til sanseapparat, motorikk og inntak av mat. En undersøkelse fra Rogaland viser at de med mindre alvorlig cerebral parese får utilstrekkelig oppfølging utenfor spesialisthelsetjenesten. En studie fra Sør-Trøndelag viser at mange med cerebral parese kan være underernært.

Cerebral parese

Medisinske problemer og behov for oppfølging hos en gruppe barn med lett grad av cerebral parese

Spisevansker og vekstforstyrrelser blant barn med cerebral parese i Sør- og Nord-Trøndelag

Nytt tilbud ved alvorlig epilepsi

Kronisk intermitterende stimulering av nervus vagus er en ny behandlingsmetode ved refraktær epilepsi. Utprøvende behandling ved Rikshospitalet tyder på at en tredel blir hjulpet.

Kronisk intermitterende stimulering av nervus vagus – en ny behandlingsform ved epilepsi

Bør det screenes for lungekreft?

Bruk av lavdose spiralcomputertomografi kan muligens føre til at 84 – 93 % av lungekrefttilfeller kan oppdages i stadium I. Men det savnes en større, randomisert studie av effekten ved screening, og hvem som bør screenes er langt fra avklart.

Løvsets manøver ved skulder- forløsning i seteleie – ”bedst og sikrest”

Sjokklunge og steroider

Effekten av behandling med steroider ved sjokklunge er omdiskutert. Nyere studier, der behandlingen er påbegynt sent og med reduserte doser, kan tyde på at steroidenes tid ikke er forbi ved denne kritiske tilstanden.

Steroidbehandling av sjokklunge – tid for revurdering?

CT ved hjerneslag

Det er mulig å se CT-forandringer tidlig ved akutt cerebral iskemi.

Tidlige CT-tegn ved akutt cerebral iskemi

Forstand og forståelse

Serien om forstand og forståelse avsluttes med tre bidrag i dette nummeret – om hvordan medisinen kan svekke folks tillit til egen oppfatning av helsen, om skam i konsultasjonen og om legestudenters dannelse.

Hvordan blir kloke studenter kloke leger?

Fragmentenes forvaltere

Om helsens skjulte natur

Skammens stemmer – om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet

Skjebnezapping – medisinsk grunnopplæring, legestudenters dannelse og den etiske fordring

Anbefalte artikler