Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonsterapi hindrer smitteoverføring

Behandling med zidovudin reduserer overføring av HIV-viruset mellom mor og barn, men man har antatt at kombinasjonsbehandling er mer effektivt (JAMA 2001; 285: 2083–93). 445 gravide deltok i en åpen studie der pasientene fikk zidovudin sammen med lamivudin. Bare 1,6 % av barna ble smittet, mot 6,8 % av barna i en gruppe der mødrene bare fikk zidovudin. Imidlertid var det flere barn som fikk alvorlige komplikasjoner blant dem som fikk kombinasjonsbehandling, og to døde på grunn av mitokondriesvikt.

Arv mindre viktig enn antatt?

I Nederland har man klart å kartlegge dødeligheten blant alle etterkommerne etter et par som levde for nesten 200 år siden, i en familie med arvelig hyperkolesterolemi (BMJ 2001; 322: 1019–23). Dødeligheten var ikke økt hos bærere av genet i løpet av det 19. århundret. Først etter 1915 steg mortaliteten blant disse, og nådde toppnivået mellom 1935 og 1964. Det var store forskjeller i dødelighet mellom de to hovedgrenene i familien. Forfatterne hevder at man har overestimert risikoen ved familiær hyperkolesterolemi, og at miljøet spiller en større rolle enn antatt.

Bedre musemodeller for kreftforskning

Rundt 30 % av alle humane kreftsvulster har mutasjoner i K-ras-genet (Nature 2001; 410: 1111–6). Ved hjelp av en ny genteknologisk metode har man klart å avle mus som er bærere av et allel av K-ras-genet som bare aktiveres ved spontane rekombinasjoner, slik tilfellet er ved humane svulster. Musene viste seg å være særlig disponert for flere typer kreft, blant annet en type lungekreft. Disse musene vil sannsynligvis egne seg bedre for utprøvning av nye terapiformer enn de tradisjonelle modellene.

Forutsier munnhulekreft

Oral leukoplaki kan utvikle seg til plateepitelkarsionom, en kreftform med dårlig prognose (N Engl J Med 2001; 344: 1270–8). I en norsk undersøkelse har man undersøkt DNA-innholdet i vev fra 150 pasienter med dysplasi, hvorav 36 utviklet plateepitelkarsinom. Det viste seg at der cellene var aneuploide, utviklet 21 av 25 pasienter kreft, mot bare tre av 105 pasienter med diploide celler. Resultatene kan ha stor betydning for å forutsi hvilke pasienter som utvilker munnhulekreft.

Anbefalte artikler